Joga

Na začiatok by som rád zdôraznil, že joga je len jedna a napriek tomu, že máme dnes mnoho štýlov, všetky nakoniec pochádzajú z jedného zdroja. Každý z nich je pre túto dobu potrebný, inak by tu neboli a nenašli si svojich záujemcov. Rovnako je to aj so štýlom, akým sa joga učí. Žiadny nie je nesprávny a keďže nie sme všetci rovnakí, každému nám vyhovuje niečo iné.

V nasledujúcich riadkoch by som chcel priblížiť a niečo málo napísať o joge, ako ju učím ja. Moja prax jogy je ukotvená v štýle s názvom Aštánga joga. Keď sa povie Aštánga, väčšina ľudí, ktorí sa pohybujú v jogovom svete, alebo adepti jogy si niekde prečítajú, že je to náročný štýl jogy, alebo že je to štýl, ktorý je veľmi rigídny. Je to však nepochopenie, ktoré pramení z nepoznaného. Opak je teda pravdou – a povedal by som, že vďaka štýlu učenia, je to joga pri ktorej sa môžete naučiť najviac aj vďaka tomu, že učenie či prax má byť vždy plne prispôsobená jednotlivcovi. Aštánga jogu (jej série) treba vnímať ako sylabus.

Aštánga joga je štýl jogy ale vlastne aj joga samotná, ktorá okrem cvičenia ásan zahŕňa aj ďalších sedem krokov – každá joga, bez ohľadu na štýl cvičenia ásan teda môže byť aštánga jogou. V tomto texte rozoberiem v krátkosti aštánga jogu ako štýl jogy, ale aj ako jogu vo všeobecnosti.

Aštánga joga je tradičná škola jogy s niekoľkotisícročnými koreňmi.

Je to systém jogy založený na dychu, pohybe a ich súlade. Najdôležitejším aspektom fyzickej praxe aštánga jogy je systém vinijasy, čo je plynulé prepájanie dychu a pohybu. Vinijasa v doslovnom preklade znamená špecifické umiestnenie (vi=špeciálne, nyasa=umiestnenie).

Vinijasa nám teda hovorí, ako sa do a z pozície dostať pomocou pohybov spojených s dychom. Ďalšími dôležitými prvkami sú ujjayi dych, bandhy (energetické zámky) a dristi, alebo bod sústredenia (pohľad). Spoločne sa vinijasa, dych ujjayi a dristi nazývajú yoga tristana.

Zámerne spomínam najprv iba fyzickú časť jogy, teda prax ásan. Je to tá časť jogy, s ktorou takmer všetci začínajú. Ostatné jej časti prichádzajú postupne neskôr, a v tempe, aké je pre každého prirodzené, príjemné. Samozrejme, niketo si môže z jogy vybrať len jej fzyickú časť a toto je v poriadku. Nemôžeme nikoho do ničoho nútiť ani tlačiť.

Učenie jogy sa tradične odovzdáva v línii učiteľ – žiak. Akúkoľvek jogu v dnešnej dobe praktizujeme, vďačíme za to učiteľovi menom Sri Krishnamacharya, ktorý poskladal svoje učenie na základe štúdia starých textov zo spisu Yoga Korunta a v Indii ho vyučoval. Jedným z jeho žiakov bol Sri K. Patthabi Jois, ktorý zostavil na základe svojho výskumu systém Aštánga jogy (teraz máme na mysli štýl praxe ásan), ktorý priniesol do dnešného sveta a v súčasnej podobe. Jois aštánga jogu naučil mnohých ľudí, tí ju zase učia ďalej. Toto priame odovzdávanie vedomostí z učiteľa na žiaka sa nazýva parampara. 

Štýlov jogy máme dnes nespočetne veľa a majú rôzne názvy. Mnoho učiteľov vývíja svoje vlastné štýly a dávajú im rôzne názvy. Pokiaľ sú zachované isté princípy, bez ohľadu na to, aký je to štýl jogy, môžeme hovoriť že praktizujeme osemstupňovú aštánga jogu. 

Vyššie som písal, o fyzickej praxi jogy, teda ásanach. Čo sú však tie ďalšie časti, ktoré joga zahŕňa?

V doslovnom preklade Ashtanga znamená osem krokov (aštau = osem, anga – koreň, krok). Praktizovaním všetkých ôsmich krokov sa zbavíme všetkých nečistôt tela a mysle. Asana, alebo fyzická prax je len jedným z týchto krokov. Patthabi Jois tvrdil, že Ashtanga joga je Patanjaliho joga a jej správne praktizovanie prebudí v študentoch záujem o ďalšie korky:

  • yama – súbor odporúčaní ako sa správať k svetu okolo nás
  • niyama – súbor odporúčaní ako sa správať k sebe
  • asana – fyzická prax jogy (ásan), alebo starostlivosť o svoje fyzické telo
  • pranayama – dychové cvičenia
  • pratyahara – otočenie zmyslov smerom dovnútra
  • dharana – koncentrácia
  • dhyana – meditácia
  • samadhi – veľmi v krátkosti a jednoducho by som povedal zjednotenie, pochopenie.

Tradične sa joga učí štýlom Mysore s individuálnym prístupom. Kľúčový je tu vzťah učiteľa a žiaka, ktorý mu dáva všetkú pozornosť a prípadné jemné dopomoci – pokiaľ hovoríme o praxi ásan. Žiak sa postupne učí pozície s prihliadnutím na jeho možosti a obmedzenia, takže učenie je každému prispôsobované individuálne a každý sa môže učiť úplne iným spôsobom. Nesnažíme sa telo prispôsobiť pozícii, ale pozíciu nášmu telu. Tradične sa ásany učia slovnými inštrukciami a žiakovi učiteľ nič neukazuje. 

V tradičnom učení jogu nepredcvičujeme, ale učíme a teda vedieme ľudí k vlastnej samostatnej jogovej praxi. To nám dáva možnosť praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, a tým k vedie k prehĺbeniu vlastnej praxe. Samostatné cvičenie je teda oveľa jednoduchšie, nemôže sa vám stať, že stojíte na podložke a neviete kde začať, čo robiť a aké ásany a ako praktizovať. Jednoducho sa postavíte na podložku a idete.

Patthabi Jois zvykol často vravievať: „Každý môže praktizovať. Starý človek, mladý človek, chorý aj zdravý, slabý aj silný. Jediný kto jogu nemôže praktizovať, je lenivý človek“. Tu prichádzame opäť k tomu, že to ako učíme rôznych ľudí, je veľmi odlišné. Pre niekoho je vhodný restoratívny terapeutický prístup, pre iného je vhodné učiť sa série tak, ako sú v ashtanga joge.

 

Ak je zo strany žiaka záujem sa venovať postupne aj iným stupňom jogy, ktoré som vymenoval vyššie, tieto takisto učiteľ preberá so žiakom, vedie ho, môže ukázať techniky, avšak vždy je na žiakovi, ako bude postupovať a ako veľmi sa im chce venovať, praktizovať ich.

Practice, practice, practice and all is coming. Sri K. Patthabi Jois.

99% practice, 1% theory. Sri K. Patthabi Jois

 


Sri T. Krischnamacharya


Sri K. Pattabhi Jois

Sledujte ma na Facebooku

Tomáš Haraslín

Učiteľ jógy

Tel: 0904 525 728

e-mail: info@tomasharaslin.sk