+421 904 525 728 info@tomasharaslin.sk

Čo je Ashtanga joga?

Ashtanga joga je tradičná škola jogy s vyše 5000 ročnými koreňmi. Je to systém jogy založený na dychu, pohybe, ich súlade  a striedaní pozícií v presne stanovenom slede. Najdôležitejším aspektom fyzickej praxe ashtanga jogy je systém vinijasy, čo je plynulé prepájanie dychu a pohybu. Vinijasa v doslovnom preklade znamená špecifické umiestnenie (vi=špeciálne, nyasa=umiestnenie).

Vinijasa nám teda hovorí, ako sa do a z pozície dostať pomocou pohybov spojených s dychom. Ďalšími dôležitými prvkami sú ujjayi dych, bandhy (energetické zámky) a dristi, alebo bud sústredenia (pohľad). Spoločne sa vinijasa, dych ujjayi a dristi nazývajú tristana.

Systém ashtanga jogy sa tisícky rokov odovzdáva v línii učiteľ – žiak. Cvičenie poskladal na základe štúdia starých textov zo spisu Yoga Korunta Sri Krishnamacharya, ktorý tento systém v Indii vyučoval. Jedným z jeho žiakov bol Sri K. Patthabi Jois, ktorý ju priniesol do dnešného sveta a v súčasnej podobe. Jois ashtanga jogu naučil mnohých ľudí, tí ju zase učia ďalej. Toto priame odovzdávanie vedomostí z učiteľa na žiaka sa nazýva paramparaČo je ashtanga joga                                                                                                                             Guruji – Sri K. Patthabi Jois

Ashtanga v doslovnom preklade znamená osem krokov (aštau = osem, anga – koreň, krok). Praktizovaním všetkých ôsmich krokov sa zbavíme všetkých nečistôt tela a mysle. Asana, alebo fyzická prax je len jedným z týchto krokov. Patthabi Jois tvrdil, že Ashtanga joga je Patanjaliho joga a jej správne praktizovanie prebudí v študentoch záujem o ďalšie korky – yama, niyama, asana, pranajama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi.

Tradične sa ashtanga joga učí stýlom Mysore s individuálnym prístupom. Kľúčový je tu vzťah učiteľa a žiaka, ktorý mu dáva všetkú pozornosť a prípadné jemné dopomoci. Žiak sa postupne učí pozície v rade tak, ako nasledujú, s prihliadnutím na jeho možosti a obmedzenia, takže pozície sú každému prispôsobované individuálne. Nesnažíme sa telo prispôsobiť pozícii, ale pozíciu nášmu telu. Tradične sa ásany učia slovnými inštrukciami a žiakovi učiteľ nič neukazuje. 

Jogu nepredcvičujeme, ale učíme a teda ashtanga joga učená tradičným štýlom nás vedie k vlastnej samostatnej jogovej praxi. Dáva nám možnosť praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, a tým k vedie k prehĺbeniu vlastnej praxe. Samostatné cvičenie je teda oveľa jednoduchšie, nemôže sa vám stať, že stojíte na podložke a neviete kde začať, čo robiť a aké asany a ako praktizovať. Jednoducho sa postavíte na podložku, a idete.

Ashtanga joga pozostáva zo štyroch sérií. Každý musí samozrejme začať s prvou sériou, ktorá sa nazýva aj Yoga Chikitsa, alebo jogová terapia. Táto slúži na detoxikáciu, ozdravenie tela, jeho posilnenie a získanie flexibility. Postupne, každý svojim tempom sa učí praktizovať jednotlivé pozície.

Patthabi Jois zvykol často vravievať: „Každý môže praktizovať. Starý človek, mladý človek, chorý, aj zdravý, slabý aj silný. Jediný kto jogu nemôže praktizovať, je lenivý človek“. Ja by som k tomu doplnil, že jogu môže praktizovať aj neohybný človek 🙂

Ashtanga joga nie je nejaký moderný výmysel a nie je nijakým spôsobom menená pre to, aby vraj bola vhodnejšia pre západného človeka. Je vhodná pre každého presne taká, aká je. Je potrebné iba vykročiť na cestu a ostatné už príde. Chcete jogu praktizovať mesiac, pol roka, rok, či dva? To nemá zmysel. Joga je životný štýl a je to celoživotná cesta. Ashtanga joga je najlepšia pre tých, ktorí sa joge chcú naozaj venovať.

Ashtanga joga nie je len pre pokročilých. Je skutočne vhodná pre úplných začiatočníkov a to oveľa viac ako iné, akékoľvek vedené hodiny rôznych iných štýlov jogy. Takže nebojte sa a začnite. Teraz je ten správny čas.

Practice, practice, practice and all is coming. Sri K. Patthabi Jois.

99% practice, 1% theory. Sri K. Patthabi Jois

Dúfam, žepo prečítaní týchto riadkov ste získali aspoň malú predstavu o tom, čo je ashtanga joga a čo ju odlišuje od iných štýlov jogy, ktoré dnes máme k dispozícii.

Pin It on Pinterest

Share This