+421 904 525 728 info@tomasharaslin.sk

Joga

Na začiatok by som rád zdôraznil, že všetka joga je jedna a tá istá a pochádza z jedného zdroja. V dnešnom modernom svete vzniklo mnoho štýlov jogy. Každý z nich je pre túto dobu potrebný, inak by tu neboli a nenašli si svojich záujemcov. Rovnako je to aj so štýlom, akým sa joga učí. Žiadny nie je nesprávny a keďže nie sme všetci rovnakí, každému nám vyhovuje niečo iné.

V nasledujúcich riadkoch by som chcel priblížiť a niečo málo napísať o joge, ktorú učím – Aštánga joga. Keď sa povie Ashtanga, väčšina ľudí, ktorí sa pohybujú v jogovom svete, alebo adepti jogy si niekde prečítajú, že je to náročný štýl jogy. Avšak opak je pravdou – a povedal by som, že vďaka štýlu učenia, je to joga pri ktorej sa môžete naučiť najviac a učenie či prax môže byť plne prispôsobená jednotlivcovi.

Čítajte ďalej a dozviete sa ako…

Aštánga joga je štýl jogy ale aj joga samotná, ktorá okrem cvičenia ásan zahŕňa aj ďalších sedem krokov – každá joga, bez ohľadu na štýl cvičenia ásan teda môže byť aštánga jogou. V tomto texte rozoberiem v krátkosti aštánga jogu ako štýl jogy, ale aj ako jogu vo všeobecnosti.

Ashtanga joga je tradičná škola jogy s niekoľkotisícročnými koreňmi.

Je to systém jogy založený na dychu, pohybe, ich súlade a striedaní pozícií v presne stanovenom slede. Najdôležitejším aspektom fyzickej praxe aštánga jogy je systém vinijasy, čo je plynulé prepájanie dychu a pohybu. Vinijasa v doslovnom preklade znamená špecifické umiestnenie (vi=špeciálne, nyasa=umiestnenie).

Vinijasa nám teda hovorí, ako sa do a z pozície dostať pomocou pohybov spojených s dychom. Ďalšími dôležitými prvkami sú ujjayi dych, bandhy (energetické zámky) a dristi, alebo bud sústredenia (pohľad). Spoločne sa vinijasa, dych ujjayi a dristi nazývajú tristana.

Zámerne spomínam najprv iba fyzcikú časť jogy, teda prax ásan. Je to tá časť jogy, s ktoru takmer všetci začínajú. Ostatné jej časti prichádzajú postupne neskôr, a v tempe, aké je pre každého prirodzené, príjemné. Samozrejme, niketo si môže z jogy vybrať len jej fzyickú časť a toto je v poriadku. Nemôžeme nikoho do ničoho nútiť ani tlačiť.

Učenie jogy sa tradične odovzdáva v línii učiteľ – žiak. Akúkoľvek jogu v dnešnej dobe praktizujeme, vďačíme za to učiteľovi menom Sri Krishnamacharya, ktorý poskladal svoje učenie na základe štúdia starých textov zo spisu Yoga Korunta a v Indii ho vyučoval. Jedným z jeho žiakov bol Sri K. Patthabi Jois, ktorý zostavil na základe svojho výskumu systém Aštánga jogy (teraz máme na mysli štýl praxe asan), ktorý priniesol do dnešného sveta a v súčasnej podobe. Jois aštánga jogu naučil mnohých ľudí, tí ju zase učia ďalej. Toto priame odovzdávanie vedomostí z učiteľa na žiaka sa nazýva parampara. 

Štýlov jogy máme dnes nespočetne veľa a majú rôzne názvy. Mnoho učiteľov vývíja svoje vlastné štýly a dávajú im rozne mená. Pokiaľ sú zachované isté princípy, bez ohľadu na to, je to štýl jogy, môžeme hovoriť že praktizujeme osemstupňovú aštánga jogu. 

Vyššie som písal, o fyzickej praxi jogy, teda ásanach. Čo sú však tie ďalšie časti, ktoré joga obsahuje?

V doslovnom preklade Ashtanga znamená osem krokov (aštau = osem, anga – koreň, krok). Praktizovaním všetkých ôsmich krokov sa zbavíme všetkých nečistôt tela a mysle. Asana, alebo fyzická prax je len jedným z týchto krokov. Patthabi Jois tvrdil, že Ashtanga joga je Patanjaliho joga a jej správne praktizovanie prebudí v študentoch záujem o ďalšie korky:

  • yama – súbor odporúčaní ako sa správať k svetu okolo nás
  • niyama – súbor odporúčaní ako sa správať k sebe
  • asana – fyzická prax jogy (ásan), alebo starostlivosť o svoje fyzické telo
  • pranayama – dychové cvičenia
  • pratyahara – otočenie zmyslov smerom dovnútra
  • dharana – koncentrácia
  • dhyana – meditácia
  • samadhi – veľmi v krátkosti a jednoducho by som povedal zjednotenie, pochopenie.

Tradične sa joga učí štýlom Mysore s individuálnym prístupom. Kľúčový je tu vzťah učiteľa a žiaka, ktorý mu dáva všetkú pozornosť a prípadné jemné dopomoci – pokiaľ hovoríme o praxi ásan. Žiak sa postupne učí pozície s prihliadnutím na jeho možosti a obmedzenia, takže pozície sú každému prispôsobované individuálne. Nesnažíme sa telo prispôsobiť pozícii, ale pozíciu nášmu telu. Tradične sa ásany učia slovnými inštrukciami a žiakovi učiteľ nič neukazuje. 

V tradičnom učení jogu nepredcvičujeme, ale učíme a teda vedieme ľudí k vlastnej samostatnej jogovej praxi. To nám dáva možnosť praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, a tým k vedie k prehĺbeniu vlastnej praxe. Samostatné cvičenie je teda oveľa jednoduchšie, nemôže sa vám stať, že stojíte na podložke a neviete kde začať, čo robiť a aké asany a ako praktizovať. Jednoducho sa postavíte na podložku a idete.

Ashtanga joga ako štýl praxe asan pozostáva zo štyroch sérií. Každý musí samozrejme začať s prvou sériou, ktorá sa nazýva aj Yoga Chikitsa, alebo jogová terapia. Táto slúži na ozdravenie tela, jeho posilnenie a získanie flexibility.

Patthabi Jois zvykol často vravievať: „Každý môže praktizovať. Starý človek, mladý človek, chorý, aj zdravý, slabý aj silný. Jediný kto jogu nemôže praktizovať, je lenivý človek“.

Ak je zo strany žiaka záujem sa venovať postupne aj iným stupňom jogy, ktoré som vymenoval vyššie, tieto takisto učiteľ preberá so žiakom, vedie ho, môže ukázať techniky, avšak vždy, tak ako pri ásanách, je na žiakovi, ako bude postupovať a ako veľmi sa im chce venovať, praktizovať ich.

Practice, practice, practice and all is coming. Sri K. Patthabi Jois.

99% practice, 1% theory. Sri K. Patthabi Jois

 

 

 

 

 

 

 

 


Sri T. Krischnamacharya

 

 


Sri K. Pattabhi Jois

Pin It on Pinterest

Share This