+421 904 525 728 info@tomasharaslin.sk

Čo je Ashtanga joga?

Ashtanga joga je štýl jogy ale aj joga samotná, ktorá okrem cvičenia ásan zahŕňa aj ďalších sedem krokov – každá joga, bez ohľadu na štýl cvičenia ásan teda môže byť ashtanga jogou. V tomto texte rozoberiem v krátkosti ashtanga jogu ako štýl jogy, ale spomeniem aj niečo málo o spomínaných krokoch jogy.

Ashtanga joga je tradičná škola jogy s vyše 5000 ročnými koreňmi.

Je to systém jogy založený na dychu, pohybe, ich súlade a striedaní pozícií v presne stanovenom slede. Najdôležitejším aspektom fyzickej praxe ashtanga jogy je systém vinijasy, čo je plynulé prepájanie dychu a pohybu. Vinijasa v doslovnom preklade znamená špecifické umiestnenie (vi=špeciálne, nyasa=umiestnenie).

Vinijasa nám teda hovorí, ako sa do a z pozície dostať pomocou pohybov spojených s dychom. Ďalšími dôležitými prvkami sú ujjayi dych, bandhy (energetické zámky) a dristi, alebo bud sústredenia (pohľad). Spoločne sa vinijasa, dych ujjayi a dristi nazývajú tristana.

Zámerne spomínam najprv iba fyzcikú časť jogy, teda prax ásan. Je to tá časť jogy, s ktoru takmer všetci začínajú. Ostatné jej časti prichádzajú postupne neskôr, a v tempe, aké je pre každého prirodzené, príjemné. Samozrejme, niketo si môže z jogy vybrať len jej fzyickú časť a toto je v poriadku. Nemôžeme nikoho do ničoho nútiť ani tlačiť.

Systém ashtanga jogy sa tisícky rokov odovzdáva v línii učiteľ – žiak. Cvičenie poskladal na základe štúdia starých textov zo spisu Yoga Korunta Sri Krishnamacharya, ktorý tento systém v Indii vyučoval. Jedným z jeho žiakov bol Sri K. Patthabi Jois, ktorý ju priniesol do dnešného sveta a v súčasnej podobe. Jois ashtanga jogu naučil mnohých ľudí, tí ju zase učia ďalej. Toto priame odovzdávanie vedomostí z učiteľa na žiaka sa nazýva paramparaČo je ashtanga joga                                                                                                                             Guruji – Sri K. Patthabi Jois

Vyššie som písal, o fyzickej praxi jogy, teda ásanach. Čo sú však tie ďalšie časti, ktoré joga obsahuje?

V doslovnom preklade Ashtanga znamená osem krokov (aštau = osem, anga – koreň, krok). Praktizovaním všetkých ôsmich krokov sa zbavíme všetkých nečistôt tela a mysle. Asana, alebo fyzická prax je len jedným z týchto krokov. Patthabi Jois tvrdil, že Ashtanga joga je Patanjaliho joga a jej správne praktizovanie prebudí v študentoch záujem o ďalšie korky:

  • yama – súbor odporúčaní ako sa správať k svetu okolo nás
  • niyama – súbor odporúčaní ako sa správať k sebe
  • asana – fyzická prax jogy (ásan), alebo starostlivosť o svoje fyzické telo
  • pranayama – dychové cvičenia
  • pratyahara – otočenie zmyslov smerom dovnútra
  • dharana – koncentrácia
  • dhyana – meditácia
  • samadhi – veľmi v krátkosti a jednoducho by som povedal zjednotenie, pochopenie.

Tradične sa ashtanga joga učí štýlom Mysore s individuálnym prístupom. Kľúčový je tu vzťah učiteľa a žiaka, ktorý mu dáva všetkú pozornosť a prípadné jemné dopomoci – pokiaľ hovoríme o praxi ásan. Žiak sa postupne učí pozície v rade tak, ako nasledujú, s prihliadnutím na jeho možosti a obmedzenia, takže pozície sú každému prispôsobované individuálne. Nesnažíme sa telo prispôsobiť pozícii, ale pozíciu nášmu telu. Tradične sa ásany učia slovnými inštrukciami a žiakovi učiteľ nič neukazuje. 

Jogu nepredcvičujeme, ale učíme a teda ashtanga joga učená tradičným štýlom nás vedie k vlastnej samostatnej jogovej praxi. Dáva nám možnosť praktizovať kdekoľvek a kedykoľvek, a tým k vedie k prehĺbeniu vlastnej praxe. Samostatné cvičenie je teda oveľa jednoduchšie, nemôže sa vám stať, že stojíte na podložke a neviete kde začať, čo robiť a aké asany a ako praktizovať. Jednoducho sa postavíte na podložku, a idete.

Ashtanga joga pozostáva zo štyroch sérií. Každý musí samozrejme začať s prvou sériou, ktorá sa nazýva aj Yoga Chikitsa, alebo jogová terapia. Táto slúži na detoxikáciu, ozdravenie tela, jeho posilnenie a získanie flexibility. Postupne, každý svojim tempom sa učí praktizovať jednotlivé pozície.

Patthabi Jois zvykol často vravievať: „Každý môže praktizovať. Starý človek, mladý človek, chorý, aj zdravý, slabý aj silný. Jediný kto jogu nemôže praktizovať, je lenivý človek“. 

Ak je zo strany žiaka záujem sa venovať postupne aj iným stupňom jogy, ktoré som vymenoval vyššie, tieto takisto učiteľ preberá so žiakom, vedie ho, môže ukázať techniky, avšak vždy, tak ako pri ásanách, je na žiakovi, ako bude postupovať a ako veľmi sa im chce venovať, praktizovať ich. 

Ashtanga joga nie je nejaký moderný výmysel a nie je nijakým spôsobom menená pre to, aby vraj bola vhodnejšia pre západného človeka. Je vhodná pre každého presne taká, aká je. Je potrebné iba vykročiť na cestu a ostatné už príde. Chcete jogu praktizovať mesiac, pol roka, rok, či dva? To nemá zmysel. Joga je životný štýl a je to celoživotná cesta. Ashtanga joga je najlepšia pre tých, ktorí sa joge chcú naozaj venovať.

Ashtanga joga nie je len pre pokročilých. Je skutočne vhodná pre úplných začiatočníkov a to dokonca oveľa viac ako iné, akékoľvek vedené hodiny rôznych iných štýlov jogy. Takže nebojte sa a začnite. Teraz je ten správny čas.

Practice, practice, practice and all is coming. Sri K. Patthabi Jois.

99% practice, 1% theory. Sri K. Patthabi Jois

Pin It on Pinterest

Share This